×

Atelier de instruire – Răspunsul comunitar la criza umanitară

În perioada 16-17 august 2022, Primăria Cimișeni a participat la atelierul de instruire cu genericul „Răspunsul comunitar la criza umanitară”. Obiectivul atelierului a fost fortificarea capacităților a 20 de comunități în identificarea necesităților și oferirea unui suport umanitar sensibil la dimensiunea de gen.

Atelierul se desfășoară în cadrul proiectului „Acțiune umanitară feministă și localizată”, implementat de Gender-Centru în parteneriat cu Clubul Politic al Femeilor 50/50 și AO Onoarea și Dreptul Femeii Contemporane – ODFC în cadrul Platformei pentru Egalitate de Gen, cu susținerea UN Women, și finanțat de Fondul Femeilor pentru pace și asistență umanitară.