×

În atenția agenților economici cu experiență în reparația drumurilor!

În atenția agenților economici cu experiență în reparația drumurilor:

Primăria s.Cimișeni vă invită să participați la concursul privind reparația drumului cu pietriș în s.Cimișeni. Actele se vor depune la sediul Primăriei, în biroul contabilului șef, până la data de 15 noiembrie 2022 sau la adresa electronică primariacimiseni@mail.ru. În pachetul de documente este necesar de inclus:

1. Devizul de cheltuieli
2. Certificat de înregistrare
3. Experiență similară
4. Alte acte care le consideră importante particuipantul la concurs.