×

În incinta Primăriei Cimișeni a avut loc o activitate de planificare strategică în cadrul actualizării documentației de urbanism – PUG s.Cimișeni

La data de 16 iunie, în incinta Primăriei Cimișeni a avut loc o activitate de planificare strategică în cadrul actualizării documentației de urbanism – PUG s.Cimișeni, r. Criuleni la care au participat autoritățile publice locale, agenți economici, lucrători medicali, reprezentanți ai gimnaziului, grăndiniței și grupurilor de inițiativă din localitate.

În cadrul ședinței a fost prezentată situația curentă  privind actualizarea documentației de urbanism – PUG s. Cimișeni, analiza complexă a teritoriului și situației existente prin identificarea disfuncționalităților și priorităților.

Participanții la discuție au fost antrenați într-un atelier de planificare strategică, unde au elaborat și validat viziunea de dezvoltare a comunității. Totodată, s-au implicat în elaborarea analizei SWOT a s.Cimișeni, identificând punctele tari și slabe ale localității cu scopul de a genera soluții viabile.

Evenimentul s-a încheiat cu o sesiune de întrebări și comentarii ale participanților. De asemnea, au fost stabilite aranjamentele logistice pentru desfășurarea următorului atelier pe 20 iulie.

Aducem mulțumiri participanților pentru interesul manifestat față de dezvoltarea comunității noastre, în special organizatorilor: Munteanu Alexandru, Vatamaniuc Andrei, Constantin Nunu.